Akksjodamhytta-02 Akksjodamhytta-03 Tverrvassbu-06 Vesteras-06 Vestmannli-02

Velkommen

AS Kistefos Træsliberi 125 år
1889 – 2014
«Den fossen skal temmes»

Det var under arbeidet med Heen Træsliberi ved Hønefoss at Anders Sveaas først fikk øynene opp for det vakre og ville området nord for Tyrifjorden. Blikket hans festet seg på Kistefossen i Randselven noen kilometer sør for tettstedet Jevnaker.

27. juni 1889 trådte de sammen og stiftet aksjeselskapet A/S Kistefos Træsliberi. Første punkt på dagsorden var godkjenning av en rekke kontrakter som var inngått vedrørende kjøp av området og selve byggingen av fabrikken. Neste var vedtagelse av statutter og aksjetegning.

Anders Sveaas visste nok hva han gjorde da han ansatte den strenge, men rettferdige sliperingeniøren Wilhelm Rydgren, som etter hvert fikk rykte på seg for å være en av de dyktigste i hele Skandinavia til å oppføre sliperiet.
Det var til enhver tid cirka seksti mann i arbeid bare med tresliperibygningen. 14. april 1890 rev arbeiderne fangdammen og slapp på vann, deretter ble tømmerinntaket gravd og sprengt ut, og i oktober 1890 var anlegget klart til å sette i gang prøvedrift.

Før jul 1890 produserte den nye bedriften nesten 500 tonn prima og sekunda, perforert og uperforert tremasse. Av dette skipet man 20 tonn prima masse som prøve til papirfabrikken Gottl. Heerbrandt Raguhn i Anhalt i Tyskland, et salg som innbragte sliperiet nøyaktig 606 kroner og 60 øre. A/S Kistefos Træsliberi var i gang.

~Utdrag fra jubileumsboken 2014 av forfatter Lars Lenth~

Jubileumsboken “Viljen”, en familiekrønike om grådighet, svik, misunnelse, ærgjerrighet og kjærlighet kan kjøpes for kr 499,- eks. frakt ved henvendelse til Kistefos-Museet: post@kistefos.museum.no eller tlf: 61 31 03 83.